• NPM has been publishing multiple video logs from our network of researchers, as they share with and support our communities with important messages for the conditions and impact of the Covid-19 era we find ourselves in. Our primary goal is to bring Indigenous knowledge, science, evidence and resources to the task of supporting advisors, decision-makers, iwi, our communities and whānau.

 • NPM researcher and University of Auckland Law Associate Professor Dr Claire Charters (Ngāti Whakaue, Tūwharetoa, Ngāpuhi and Tainui) laid out Aotearoa’s dual legal systems and the government’s obligations to both in these uncertain times, in a recently published op-ed piece in The Spinoff.

 • Ngā Pae o te Māramatanga is using the hash tag #Covid_19Indigenous_World as an attempt to collect news of the Indigenous World during the pandemic. There are very few accounts of how Indigenous peoples and communities around the world are responding and faring.
   
 • Kowhiti19, kei hea tōu mārie?
  Covid 19, where is your calm?
  E te momo kaitangata, kei hea tōu āiotanga?
  O human-eating species, where is your serenity?
  Ngaua i runga, ngaua i raro.
  Devouring from above, devouring from below
  Ngaua i tata, ngaua i mamao.
  Consuming from close by, consuming from afar
  Pōkaihia tōu takapau hei waha i tō mate hei hoa mōu.
  Wrap your ceremonial mat of death as your friend to accompany you,
  Waiho mai mātou hei apakura ki ērā kua kāhakihia e koe,

 • Huia te pō
  Huia te kāhui wairua kia pū tahi, kia pū tini, kia pū mano
  Huia te ao mārama
  Huia te manawa taki ora kia mae, kia rāwakiwaki, kia ea te haku tangi ake nei.
  Kua tau te ataata o te maunga tītōhea ki te raki, ki te tonga, ki uta, ki tai.
  He aha kei tōna ataata? He kohu, he roi, he tōmairangi; he maimai aroha i te kāhui rangi ki te nukuroa. He pokenga whenua, he pokenga whatumanawa. Ko koe, e koro, kei te tauihu, kei te taurapa, kei te riu o tōu waka; ko koe ki te hoe, ko koe ki te urungi; nāu te taki e pae ai tōu waka ki uta, ki reira okioki e. Haere e koro, Huirangi, ki te takotoranga tē maunuhia anō ai.

  Nā, Ngā Pae o te Māramatanga

 • What it is that people value about kapa haka? Help us to understand!

  This is an invitation to participate in a survey that explores what it is that people consider important about kapa haka.

  There is very little research on kapa haka and why people consider it important. Ngā Pae o te Māramatanga, New Zealand’s Māori Centre of Research Excellence is conducting this survey to increase our knowledge of kapa haka, the benefits derived to people and why people consider kapa haka to be valuable.

 • Fulbright NZ has announced the 2020 cohort of Fulbright New Zealand Scholar Award Grantees and included in this NZ-wide grantees list are NPM researchers.

  Professor Huia Jahnke (Ngāti Kahungunu, Ngāti Toa Rangatira, Ngāi Tahu, Ngāti Hine) from Massey University is a Principal Investigator with Ngā Pae o te Māramatanga and will research the nature of Indigenous community/higher education partnerships and resultant strategic initiatives at University of California, Los Angeles and the Salish-Kootenai Tribal College, Montana.

 • Conference Registrations are open for NPM's 2020 9th Biennial International Indigenous Research Conference (IIRC20) 16 - 20 November, 2020.

  Link here to register now!

  IIRC20 will be filled with important presentations of the latest Indigenous research, book launches, panel discussions, national and international keynotes, workshops and in-conference workshops.

 • The Journal of the Royal Society of New Zealand has opened 2020 with the release of a special issue on subjects of immense importance to Māori and to Aotearoa New Zealand. 

  He Āpiti Supplement: Ngā Ahua o te Ao Hurihuri - Rethinking our shared futures  delivers a powerful collection of writing from some leading Māori and Pākehā researchers and academics.  

 • Toitū te whenua, whatungarongaro te tangata
  Waihoki, e te purapura tuawhiti kua riro,
  Kei te mumu ahurea tuakiri, e Piri,
  kua tāwhaitia te paenga taumata okiokinga.
  Mahue mai te nuipuku e tangi apakura nei
   
  Kei te ihuoneone o te reo me ōna tikanga.
  E te pia pono nō te kawa o Tāne Rore
  Kua ngū, kua moe tāu wahaika
  Tō te atua tā, tē papare, tē kakaro.
   
  Hoake nā ki te whakahiato kahurangi
  Nei rā a Ngā Pae o te Māramatanga e tangi tawhiti nei.
  E te tētē kura, haere, haere, whakangaro atu rā

COPYRIGHT © 2021 NGĀ PAE O TE MĀRAMATANGA, A CENTRE OF RESEARCH EXCELLENCE HOSTED BY THE UNIVERSITY OF AUCKLAND