Whakawaiwaitia te reo kia kōrero
Whakawaiwaitia te reo kia tika
Whakawaiwaitia te reo kia Māori

Nei rā te whakatau hei arataki nei i a tātou,
Hāunga rā mō te wiki, mō te Mahuru Māori rānei,
Heoti, mō āke tonu anō.

Whakatōkia te reo ki te hirikapo ihumanea,
Kia tīparehia te matenga
Hei huia kaimanawa māu,
Mā tō whānau, mā tō iwi anō hoki.

COPYRIGHT © 2021 NGĀ PAE O TE MĀRAMATANGA, A CENTRE OF RESEARCH EXCELLENCE HOSTED BY THE UNIVERSITY OF AUCKLAND