Dr Erica Williams

Dr Erica Williams

Te Arawa
Ngāti Whakaue
Ngāti Pikiao
Te Whānau a Āpanui
Scientist - Māori Environmental Research (Te Kūwaha)
NIWA - Taihoro Nukurangi