In acknowledging the diverse Māori language activity and research, NPM and Te Mātāwai partnered to co-host an important te reo Māori symposium at the Otago Museum, Dunedin, on the 8th and 9th of October.

Recent NPM Board Member, University of Auckland Pro-Vice Chancellor (Māori) and former Children's Commissioner Professor Cynthia Kiro has been appointed Ahorangi - Chief Executive of the Royal Society Te Apārangi.

Royal Society Te Apārangi recently convened a multidisciplinary panel  of leading experts to examine issues of equality, equity, and fairness in Aotearoa. The panel’s name, Te Tapeke, comes from the saying ‘ka tapeke katoa te iwi’ and conveys valuing and including all people.

Kia hiwa rā! kia hiwa rā!
Kia hiwa rā i tēnei tuku!
Kia hiwa rā i tērā tuku!
Kia tū, kia oho, kia mataara e!
Pū te koa i te whakapuakitanga e tūpapahū nei.
Ka whakamihatia, ka whakamānawatia ngā ihuoneone o te kaupapa.
Koutou katoa e whakapeto ngoi ana, e okea ururoatia kia ū ai ki tā
Ngā Pae matekitenga, whāinga, whakataukī anō hoki.
Nei anō a Ngā Pae o te Māramatanga e ngunguru nei, au, au, auē, hā!  Hī!!
 

Applications for NPM's Summer Internship Programme are open once again! 30 summer internship positions will be selected and confirmed from the 49 project proposals.

These are open for our tauira to apply, review the projects, then get your CV and application together and apply by 12 October!

In 2020 we are also including three special named inaugural internship awards. These scholarships honour three of our esteemed NPM scholars and their whānau.

Pages