Conference Registrations are open for NPM's 2020 9th Biennial International Indigenous Research Conference (IIRC20) 16 - 20 November, 2020.

Link here to register now!

IIRC20 will be filled with important presentations of the latest Indigenous research, book launches, panel discussions, national and international keynotes, workshops and in-conference workshops.

The Journal of the Royal Society of New Zealand has opened 2020 with the release of a special issue on subjects of immense importance to Māori and to Aotearoa New Zealand. 

He Āpiti Supplement: Ngā Ahua o te Ao Hurihuri - Rethinking our shared futures  delivers a powerful collection of writing from some leading Māori and Pākehā researchers and academics.  

Toitū te whenua, whatungarongaro te tangata
Waihoki, e te purapura tuawhiti kua riro,
Kei te mumu ahurea tuakiri, e Piri,
kua tāwhaitia te paenga taumata okiokinga.
Mahue mai te nuipuku e tangi apakura nei
 
Kei te ihuoneone o te reo me ōna tikanga.
E te pia pono nō te kawa o Tāne Rore
Kua ngū, kua moe tāu wahaika
Tō te atua tā, tē papare, tē kakaro.
 
Hoake nā ki te whakahiato kahurangi
Nei rā a Ngā Pae o te Māramatanga e tangi tawhiti nei.
E te tētē kura, haere, haere, whakangaro atu rā

Ngā Pae o te Māramatanga and NPM researchers have contributed to the latest special issue of New Zealand Science Review, which is the first of two dedicated to Mātauranga and Science in Practice.

Dr Tahu Kukutai, Professor of Demography at Te Rūnanga Tūtari Tatauranga, Te Whare Wānanga o Waikato has joined with Professor Juliet Ann Gerrard the Prime Minister’s Chief Science Advisor, to write the forward for the issue.

A series of professorial and associate professor promotions and appointments were announced at universities across Aotearoa New Zealand at the end of 2019, to bring to a conclusion a very busy and productive year.

NPM's congratulations to all those promoted.

Pages