NPM researcher and University of Auckland Law Associate Professor Dr Claire Charters (Ngāti Whakaue, Tūwharetoa, Ngāpuhi and Tainui) laid out Aotearoa’s dual legal systems and the government’s obligations to both in these uncertain times, in a recently published op-ed piece in The Spinoff.

Kowhiti19, kei hea tōu mārie?
Covid 19, where is your calm?
E te momo kaitangata, kei hea tōu āiotanga?
O human-eating species, where is your serenity?
Ngaua i runga, ngaua i raro.
Devouring from above, devouring from below
Ngaua i tata, ngaua i mamao.
Consuming from close by, consuming from afar
Pōkaihia tōu takapau hei waha i tō mate hei hoa mōu.
Wrap your ceremonial mat of death as your friend to accompany you,
Waiho mai mātou hei apakura ki ērā kua kāhakihia e koe,

Huia te pō
Huia te kāhui wairua kia pū tahi, kia pū tini, kia pū mano
Huia te ao mārama
Huia te manawa taki ora kia mae, kia rāwakiwaki, kia ea te haku tangi ake nei.
Kua tau te ataata o te maunga tītōhea ki te raki, ki te tonga, ki uta, ki tai.
He aha kei tōna ataata? He kohu, he roi, he tōmairangi; he maimai aroha i te kāhui rangi ki te nukuroa. He pokenga whenua, he pokenga whatumanawa. Ko koe, e koro, kei te tauihu, kei te taurapa, kei te riu o tōu waka; ko koe ki te hoe, ko koe ki te urungi; nāu te taki e pae ai tōu waka ki uta, ki reira okioki e. Haere e koro, Huirangi, ki te takotoranga tē maunuhia anō ai.

Nā, Ngā Pae o te Māramatanga

What it is that people value about kapa haka? Help us to understand!

This is an invitation to participate in a survey that explores what it is that people consider important about kapa haka.

There is very little research on kapa haka and why people consider it important. Ngā Pae o te Māramatanga, New Zealand’s Māori Centre of Research Excellence is conducting this survey to increase our knowledge of kapa haka, the benefits derived to people and why people consider kapa haka to be valuable.

Pages