News

Thursday, April 23, 2020 - 20:00 to Friday, April 24, 2020 - 16:00

23 & 24 Aperira 2020 : 23 & 24 April

Hui atu, hui mai

Tīkoro atu, tīkoro mai

Aroha atu, hoki mai

Reo! Reo! Reo!

Kei te pae te hui.

Tukua te rangahau kia kōrero: He hui whāiti tēnei e kapohia ai ngā ariā o ngā pito rangahau kua puta hei kauwhata whakairi i ngā kitenga me ngā manako e ūkaipō ai, e ūkaiawatea ai te reo Māori i roto i ngā kāinga me ngā hapori.

He Aronga: ngā nekenekehanga o te reo Māori o te wā – he whai rautaki rangahau anamata mā Tini kaiamo i te reo; katipa atu, kāinga atu, hapori atu, kaupapa atu.

Brain Research New Zealand – Rangahau Roro Aotearoa is a Centre of Research Excellence (CoRE) bringing together world leading neuroscience researchers and clinicians from across New Zealand to tackle ageing-related neurological disorders.
 

The annual Ako Aotearoa Tertiary Teaching Excellence Awards recognise and encourage outstanding excellence in tertiary education at the highest national level.

On Tuesday 8 August twelve awards were made across both the General Category and Kaupapa Māori Category.  Dr Te Taka Keegan (Waikato-Maniapoto, Ngāti Porou, Ngāti Whakaue) from the University of Waikato was the recipient of both the Prime Minister’s Supreme Award and a Kaupapa Maori Sustained Excellence in Tertiary Teaching Award.

Last year, Te Tira Whakamātaki - the National Māori Biosecurity Network - was awarded a scoping grant by NPM. This new Māori network has been established to bring together iwi and hapū who are involved in protecting our biological resources from biosecurity risks and threats.

The scoping project is focused on questioning; “do hapū and iwi views and practices provide an alternative paradigm to Aotearoa New Zealand’s biosecurity system to better protect our taonga species?”

Wednesday, August 30, 2017 - 08:30

Through its MAI Te Kupenga network, Ngā Pae o te Māramatanga and Te Kotahi Research Institute are currently providing a series of free wānanga and webinar events, which are hosted and organised through MAI ki Waikato.

Pages