News

NPM Co-Director Professor Jacinta Ruru, Associate Professor Angela Wanhalla and Jeanette Wikaira have released the Read our Words poster, profiling ten easily accessible Māori authored non-fiction books. 

The poster encourages the public to engage with the voices and experiences of Māori to help create an anti-racist Aotearoa New Zealand.

In acknowledging the diverse Māori language activity and research, NPM and Te Mātāwai partnered to co-host an important te reo Māori symposium at the Otago Museum, Dunedin, on the 8th and 9th of October.

Recent NPM Board Member, University of Auckland Pro-Vice Chancellor (Māori) and former Children's Commissioner Professor Cynthia Kiro has been appointed Ahorangi - Chief Executive of the Royal Society Te Apārangi.

Royal Society Te Apārangi recently convened a multidisciplinary panel  of leading experts to examine issues of equality, equity, and fairness in Aotearoa. The panel’s name, Te Tapeke, comes from the saying ‘ka tapeke katoa te iwi’ and conveys valuing and including all people.

Kia hiwa rā! kia hiwa rā!
Kia hiwa rā i tēnei tuku!
Kia hiwa rā i tērā tuku!
Kia tū, kia oho, kia mataara e!
Pū te koa i te whakapuakitanga e tūpapahū nei.
Ka whakamihatia, ka whakamānawatia ngā ihuoneone o te kaupapa.
Koutou katoa e whakapeto ngoi ana, e okea ururoatia kia ū ai ki tā
Ngā Pae matekitenga, whāinga, whakataukī anō hoki.
Nei anō a Ngā Pae o te Māramatanga e ngunguru nei, au, au, auē, hā!  Hī!!
 

Pages