Wharehuia Milroy (1937-2019)

Professor James Te Wharehuia Milroy (Ngāi Tūhoe, Ngāti Koura) 1937-2019

Kei te taumata okiokinga e Te Wharehuia
Nā tō wehenga kua pōwhara te ao Māori
Hoake nā ki te paenga purapura tuawhiti
He ihuoneone mō te reo me ōna tikanga
Kua ea ai tō rahi, tō ihi tē taea te wareware
Nā tō Hinenuitepō porokī, kua riro
Nā reira, takoto pū ki tona korowai manaaki

E Te Wharehuia, our most noted and esteemed leader
The Māori world has become impoverished by your departure
Travel swift now to the gathering place of chiefs
For your great contribution has been realised and will not be forgotten
Rest now, in the eternal sleep of the goddess of the night

Wharehuia was a member of Ngā Pae o te Māramatanga, provided critical leadership as a Principal Investigator and together with Professor Tā Tīmoti Kāretu delivered expert guidance, advice and input as our Tohunga Reo.

Kei te mūrau a te nuipuku
Nei a Ngā Pae o te Māramatanga e mihi e tangi
Haere e Te Aitanga a Tiki, okioki ai