Piri Sciascia (Ngāti Kahungunu, Kai Tahu) ONZM 1946 - 2020

Toitū te whenua, whatungarongaro te tangata
Waihoki, e te purapura tuawhiti kua riro,
Kei te mumu ahurea tuakiri, e Piri,
kua tāwhaitia te paenga taumata okiokinga.
Mahue mai te nuipuku e tangi apakura nei
 
Kei te ihuoneone o te reo me ōna tikanga.
E te pia pono nō te kawa o Tāne Rore
Kua ngū, kua moe tāu wahaika
Tō te atua tā, tē papare, tē kakaro.
 
Hoake nā ki te whakahiato kahurangi
Nei rā a Ngā Pae o te Māramatanga e tangi tawhiti nei.
E te tētē kura, haere, haere, whakangaro atu rā