Strategic Direction

 

Ahunga Āta Whakarite 2016 – 2020 

Māori leading New Zealand into the future.

NPM has always had a transformative focus.  Our name, gifted to us by Professor Sir Hirini Moko Mead, means “horizons of insight”. 

Our strategic direction is captured in our whakataukī (proverb), our matakitenga (vision), and our whainga (mission).

Each of these commit us to the pursuit of horizons of understanding so that we may emerge into the world of light.  

Whakataukī

Whāia ngā pae o te māramatanga
Ko te pae tawhiti, whāia kia tata
Ko te pae tata, whakamaua kia tinā
E puta ai ki te whaiao, ki te ao mārama!

Search in the innermost recesses of the intellect
To seek new knowledge as yet unexplored
As the past is purchased by the present
And the future is the goal of tomorrow

Matakitenga

Ko te Māori e arataki ana i a Aotearoa ki te ao kei mua.

Ko ā mātau mahi rangahau he whakaea i nga wawata o te iwi Māori kia whai wāhi nui ai ia i roto i ngā whakaritenga mō te whenua katoa, he whakapiki ake i te hiranga o ngā wānangatanga ā te Iwi Taketake, ā, he hura rongoā mō ngā wero nui kei mua i te aroaro o te tangata i konei, i te ao whānui hoki.

Māori leading New Zealand into the future.

Our research realises Māori aspirations for positive engagement in national life, enhances our excellence in Indigenous scholarship and provides solutions to major challenges facing humanity in local and global settings.

Whāinga

Kia hira ngā rangahautanga ā NPM e hua ai he whakaputanga rautakinga i waenga i nga whiringa kaupapa ō te pakihi, te taiao, me te hapori Māori.

NPM will deliver excellent research that produces strategic outcomes in our interwoven thematic areas of Māori economy, environment, and society to contribute to Māori development.

Ko Ngā Puakanga Ekenga: Outcome Statements

NPM research and activities are designed and required to contribute to achieving the following five outcomes. These outcomes are high level and will be achieved through the vast NPM network, our contributive collective of researchers and partners.

1. He Pokapū e mōhio nuitia ana i konei me rāwahi, ā, e aronuitia ana hoki mō tōna tohungatanga me ōna āhuatanga auaha i roto i ngā kaupapa rangahau whānui e hāngai pū ana ki te Māori, e puta ai hoki ia ki te ao mārama.

A Centre that is nationally and internationally recognised and sought after for its expertise and innovation in transformative Māori focussed multidisciplinary research.

2. Ko te whakapikinga i ngā whakaeatanga o ngā wawata me ngā āheitanga o te iwi Māori e whanake ai te ōhanga ā Māori,  ā iwi rānei, tatū noa ki te taiao me te tangata.

Greater realisation of Māori aspirations and capabilities for flourishing Māori and tribal economies, environments and people.

3. Ko te whakahiranga ake i te haumanutanga, te whakawaiatanga me te āta whakamahitanga o te reo Māori me ngā tikanga Māori i ngā wāhi rangahau, i ngā hapori me te porihanga whānui.

Enhanced te reo Māori and tikanga Māori revitalisation, normalisation and practice within our research settings, communities and society.

4. Ko te whakarahinga i te kounga me te maha o tēnei mea te rangahau Māori, mai ra anō i ngā wānangatanga a te reanga Māori mau tohu paetahi, tae noa ki gā ara whāinga tūranga mahi mō te iwi Māori.

Expanded quality and quantity of Māori research, including Māori postgraduate scholarship and improved career pathways for Māori.

5. Ko te whakapūmautanga i ngā rautaki me ngā rangapūtanga i waenga i ngā pokapū Māori, ngā kāwanatanga, ngā pakihi, ngā mātanga, me ngā hinonga hei tautoko, hei whakahihiko hoki i te hiranga o ngā whakaputanga me ngā ekenga o tēnei mea te rangahau a te Māori me etahi atu Iwi taketake o te ao.

Strengthened national and international strategies and partnerships between Māori entities, governments, businesses, professionals and institutions to support and inspire Māori and Indigenous research outputs, outcomes and excellence.

Attached files: